Prowadzący

Krzysztof Puchacz

Prawnik, wykładowca zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; trener instytucji kontrolujących (RIO, Urzędy Marszałkowskie); uznany specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych; długoletni pracownik RIO; autor kilkunastu publikacji książkowych oraz artykułów w prasie fachowej; stały współpracownik miesięcznika „Przetargi Publiczne” i „Finanse Publiczne”; związany z zamówieniami publicznymi od 2003 r.; doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania zamawiających.

edycja letnia

Tematy przewodnie warsztatów:

Nieprawidłowości dotyczące szacowania wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, przebiegu postępowania, oceny i badania ofert, zmiany umów.

Aż 18 instytucji może kontrolować udzielanie zamówień publicznych w urzędzie. Niezwykle ważne jest zatem poznanie nowych zasad kontroli oraz obszarów, w których może dochodzić do naruszeń. Prawo zamówień publicznych wprowadza wspólne regulacje dotyczące kontroli udzielania zamówień publicznych przez organy kontroli (art. 596-602), tworzy Komitet do spraw Kontroli Zamówień Publicznych (art. 493-499), nadaje nowe kompetencje Prezesowi UZP dotyczące współdziałania z organami kontroli (art. 469 pkt 23 i 24) oraz wprowadza zmiany w kontroli Prezesa UZP.

Celem szkolenia jest omówienie najczęstszych nieprawidłowości w stosowaniu nowych przepisów o zamówieniach publicznych w światle wyników kontroli UZP, NIK, RIO oraz Instytucji Zarządzających, omówienie taryfikatora korekt finansowych przy zamówieniach dofinansowanych z budżetu UE – na przykładach aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz omówienie naruszeń PZP skutkujących odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Warsztaty Zamówień Publicznych

Dlaczego warto wziąć udział?

Zapraszamy

do Kazimierza Dolnego n/Wisłą

Na miejsce szkolenia wybraliśmy

Hotel Dwa Księżyce w Kazimierzu Dolnym

Hotel Dwa Księżyce to jeden z najciekawszych architektonicznie obiektów Kazimierza w nowatorski sposób łączący tradycje stylu kazimierskiego z nowoczesnością.

Komfortowe pokoje

Hotel oferuje gościom przytulne, stylowo wykończone pokoje o podwyższonym standardzie. Z okien hotelu podziwiać można przepiękną panoramę Wisły czy ruiny zamku.

Idealne warunki do pracy

Atmosfera sprzyja przede wszystkim nabywaniu nowej wiedzy, ale również pozwala odpocząć po trudach warsztatów.

Dodatkowe atrakcje

Nieopodal Kazimierza znajdują się Puławy słynące w szczególności z rokokowo-klasycystycznego pałacu Czartoryskich, wokół którego rozciąga się przepiękny ogród urządzony w stylu angielskim.

Hotel Dwa Księżyce

Sadowa 15
24-120 Kazimierz Dolny

Zgłoś się już dzisiaj!

Do rozpoczęcia zostało:
2024/08/26 14:00:00