Organizator warsztatów

Centrum Szkoleniowe Przetargi Publiczne

Organizujemy szkolenia dotyczące problematyki funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce. Są one kierowane do zamawiających i wykonawców. Tematyka szkoleń jest ściśle związana z praktyką działania organów udzielających zamówień publicznych oraz firm ubiegających się o zamówienia – zgłaszane przez nich potrzeby i uwagi w tym zakresie są uwzględniane w procesie planowania cykli szkoleniowych.

Oferujemy szkolenia zarówno dla osób rozpoczynających karierę na rynku zamówień publicznych, poszukujących bardziej ogólnej i systemowej wiedzy, jak i dla specjalistów posiadających duże doświadczenie i pragnących szczegółowo poznać wybrane zagadnienia. Wszystkie szkolenia opierają się na najnowszych przepisach prawa. Po każdej nowelizacji prawa zamówień publicznych organizujemy jedne z pierwszych w kraju szkoleń omawiających wprowadzone zmiany.

Nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych w kraju ekspertów z zakresu zamówień publicznych. Każde spotkanie obejmuje czas przeznaczony na zadawanie pytań, a uczestnicy otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

Zobacz nasze inne szkolenia
Presscom_szkolenia_2
Presscom_szkolenia_1

Kontakt

Zgłoszenie udziału

Joanna Wąsiel

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem
tel. 71 797 48 35
e-mail: joanna.wasiel@presscom.pl

Dział Obsługi Klienta

tel. 71 798 48 40
fax 71 798 48 48
szkolenia@przetargipubliczne.pl

Organizator

Centrum Szkoleniowe Przetargi Publiczne

Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław
www.presscom.pl

Santander Bank Polska:
96 1090 1522 0000 0001 0162 2418
Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000173413, kapitał zakładowy: 50 000 zł
NIP: 897-168-80-84, REGON: 932945064
Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005